Næste FU-møde
Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 11/4/2017
Sted: Plejecenter Kildevang
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Næste møde i Mårslet Fællesråd er tirsdag den 11. april kl. 19.00 på Plejcenter Kildevang.

Dagsorden:

1. Åbent formøde vi håber at kunne koordinere møder med Mårslet Bladet her
- Da den nye redaktion er blevet et formelt udvalg under FU, vil der være behov for en form for fast koordinering. Muligheden for at mødes bør være en del af det.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Afslutte planlægning af FU møder i 2017
4. Henvendelse fra Aarhus Kommune vedr. mulig 40 km/t zone i Mårslet
5. Skal FU give skriftligt høringssvar i anledning af Vilhelmsborg Møllesø?
6. Overordnet drøftelse af igangsætning af udvalg
- Ideer fra sidste møde: Trafik, Grønne områder samt Mårslet Bladet er oplagte at begynde med
- Første drøftelse af praktik og timing for øvrige udvalg
7. Kortlægning af kommunal proces og planlægning af FUs interaktion med den
- Her tænkes på at sikre at integrationen af Helhedsplanen i kommunens arbejde med kommune- og lokalplaner lykkes.
8. Kommende kaffemøde med Christian Würtz
- Der arbejdes på at sikre et evalueringsmøde med Rådmanden som samtidig skal være døråbner for et tættere dagligt samarbejde med Aarhus Kommune
9. Møde med Aarhus Kommune om Beder-Beringsvejen
10. Evt.

/Carsten Bedsted

email