Mårslet FU-møde
Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 13/6/2017
Sted: Plejecenter Kildevang
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Der er månedlig møde i Mårslet Fællesråd tirsdag den 13. juni kl. 19.00 på Plejecenter Kildevang.

Dagsorden er som følger:
1. Åbent formøde...
2. Godkendelse af dagsorden
3. Indkomne henvendelser:
o Henvendelse fra Søren Riber, Gibernakkerne
o Øvrige
4. Mårslet Bladet - status og kommende numre
Opsamling på mødet med Kristian Würtz mfl. på Mårslet Skole sidst - hvordan kommer vi videre frem mod mødet d. 29. august for fællesrådene. Vi skal lige drøfte forberedelse til selve mødet også.
6. Nyt om de to udvalg, vi ønsker at sætte i gang. Har de ønskede formænd takket ja?
7. Igangsætning af de to udvalg - opmanding og tidsplan.
8. Evt.


Med venlig hilsen
Carsten Bedsted på vegne af Mårslet Fællesråd

email