Mårslet Fællesråd
FU-møde 8. aug.

Tidspunkt: 8/8/2017
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Mårslet Fællesråd (FU) afholder bestyrelsesmøde tirsdag den 8. aug. kl. 19.00 på Lokalcenter Kildevang. Dagsorden er følgende:

1. Åbent formøde
2. Mårslet Bladet og FU's økonomi med Lars og Ivan
- Økonomi for bladet og FU
- Drøftelse af evt. tiltag ift. annoncører og Mårslet
Bladets venner
- Kommende ledere til Bladet
- Evt
3. Henvendelser siden sidst
- Brugsen: Årets Mårsletter og FU
- Lokalhistorisk forening: Ansøgning om 1.000 kr til
Sognedyst (ansøgning modtaget pr. fodpost)
- Øvrige
4. Status på udvalgene under Helhedsplanen og deres
opstart
5. Kommende møder, herunder bl.a.
- Fælles møde for Fællesrådene
- Anders og Finn har fået et uformelt møde omkring
udvikling af det stationsnære område på plads medio
august.
6. Evt.

Mvh. Carsten Bedsted, Mårslet FU

email