Centerrådsvalg.
På Kildevang.

Tidspunkt: 15/11/2017 16:30
Sted: Kildevangs Café.
Arrangør: Brugerrådet.

Opstilling af kandidater og valg til Centerråd:
"Slip kræfterne fri-vær med til at forme dit lokalområde" er overskriften på de nye Centerråd, som skal afløse de nuværende Brugerråd ved lokalcentrene, således også på Kildevang. Det nye råd skal arbejde på, at Kildevang åbner sig op mod lokalsamfundet, så alle, uanset alder, kan afvikle aktiviteter på stedet. Alle over 18 år kan deltage. Tilmelding ikke nødvendig. Der serveres et lettere traktement til opstillingsmødet / valget. Kl. 16.30-18.30.