Repræsentantskabsmøde
Mårslet Fællesråd

Tidspunkt: 27/02/2018 19:00
Sted: Mårslet Borgerhus
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2018 KL. 19:00

i BORGERHUSET, BANEVEJ 2, 8320 MÅRSLET.

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to stemmetællere
4. aflæggelse af beretning om fællesrådets virke
5. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
7. indkomne forslag - herunder forretningsudvalgets forslag til arbejdsområder i det kommende år
a. behandling af indkomne forslag
8. valg til forretningsudvalget
9. valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år
10. eventuelt – herunder status fra udvalgene: ”byens afgrænsning” samt ”grønne områder og stier ”

På valg til FU:
Jens Thomsen, Anders Kjær, Margrethe Bogner, samt 1. suppleant Troels Laursen
2. suppleant posten er ubesat.

På valg i 2019:
Poul Hakon Poulsen, Anette Poulsen, Simon Axø, Finn Larsen

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 20. februar til fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 10. februar læses på www.maarslet.net

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer og kan sende én eller to repræsentanter. Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE !!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes KUN på mail og via web.


MÅRSLET FÆLLESRÅD
JANUAR 2018

link email