Generalforsamling
i Brugsen

Tidspunkt: 25/04/2018 19:00
Sted: Testrup Højskole
Arrangør: Mårslet og Omegns Brugsforening

Generalforsamling i Mårslet og Omegns Brugsforening.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om årets resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant

På valg er:

Anne-Mette Bay Bjørn
Per Enevoldsen
Julie Homann Carøe
Poul Granslev (modtager ikke genvalg)

7. Eventuelt

Få udleveret din billet til generalforsamlingen i SuperBrugsen. Der vil blive serveret mad og drikkevarer. Alle er velkomne.