Simon Axø i Sognehuset
Studiedag

Tidspunkt: 23/02/2019 9:30
Sted: Mårslet Sognehus
Arrangør: Mårslet Kirke m.fl.

Foredrag og formiddagskaffe til Studiedagen på lørdag:

Simon Axø, forstander Testrup Højskole: Nysgerrighedens dannelseskraft

Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi er nysgerrige er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker for personlig vindings skyld, men fordi vi føler os draget mod noget, vi vil blive klogere på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af verden. Når vi er nysgerrige, er vi i bevægelse på en sjældent uselvisk måde. Vi går spørgende til værks og forstår intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.

Mårslet Sognehus, lørdag den 23. februar kl. 9.30-12.00
25 kr. inkl. formiddagskaffe. Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.
Studiedage holdes på skift i Mårslet, Tiset, Astrup og Tranbjerg sogne. Alle er velkomne!

link