Kirkegårdsvandring
Mårslet Byfest

Tidspunkt: 18/08/2019 13:00
Sted: Mårslet kirkegård
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Tag med på kirkegårdsvandring og hør om fortid, nutid og lidt om fremtiden på Mårslet kirkegård.

Kirkegården er oprindelig anlagt lige omkring kirken, og er i dag et resultat af flere udvidelser og ændringer, men kirkegården rummer stadig en rig kulturhistorie og mange års lokalhistorie.
På vandringen ses på mange fine, særprægede og tidstypiske gravminder over en del af byens og egnens personer og familier, der på forskellig måde har bidraget til vores erindring om Mårslets historie.

Vi mødes foran kirken på Mårslet kirkegård, hvor graver Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen, der også er medlem af vores bestyrelse, vil fortælle om den udviklingsplan, der er i gang på kirkegården samt lidt om dyr og planter.
Kirkegården udgør en vigtig kulturarv som skal bevares. Kirkegården skal fortsat være et sted, som de pårørende kan finde glæde og trøst ved at besøge. Kirkegården skal også være et funktionelt grønt anlæg med nutidige og nærværende rammer for mennesker i forskellige livssituationer. Vi skal både se på de store linjer og de enkelte gravsteder.

Vi går en tur og standser ved udvalgte gravminder, hvor medlemmer af Lokalhistorisk Forenings bestyrelse fortæller historien om de mårslettere, der ligger begravet her.
Vi vil gerne være med til at belyse, at kirkegården er rum for erindring. Når der findes et gravminde og der fortsat er nogen, der taler om personerne, så bevares de lokale navne i byens erindring, selvom familien måske ikke bor her længere.

Som afslutning byder Lokalhistorisk Forening på en øl/vand og en dram.

Rundvisningen er gratis og tilmelding ikke nødvendig. Varighed ca. 1½ - 2 timer. Alle er velkomne!
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening.

link