Valg til Centerråd.
På Kildevang.

Tidspunkt: 13/11/2019 18:00
Sted: Kildevangs Café.
Arrangør: Centerrådet.

Onsdag d. 13. nov. kl. 18.00 – 20.00.
Årsmøde med efterfølgende:
Opstilling af kandidater og valg til Centerråd.
”Slip kræfterne fri-vær med til at forme dit lokalområde” er opskriften for det nye Centerråd. Det nye råd skal arbejde på, at Kildevang åbner sig op mod lokalsamfundet, så alle, uanset alder, kan afvikle aktiviteter på stedet. Alle over 18 år kan deltage. Tilmelding ikke nødvendig. Der serveres et lettere traktement til opstillingsmødet.
( Se omtalen i nov. udg. af Mårsletbladet.)