Byvandring
...

Tidspunkt: 19/08/2005 19:00
Sted: ved 'Musikhuset', Hørretvej 1.
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

"Det gamle bondesamfunds gårde og huse - byvandring i Mårslet nord for Giber å.
I fortsættelse af sidste års byvandring, hvor der blev set på gårde og huse syd for Giber å, indbyder foreningen i år - som et led i Mårslet Byfest - til en byvandring nord for åen, hvor Hans Møller vil fortælle om bymidtens tidligere gårde, der i dag er parcelhuskvarterer og om bydelens huse, der engang alle havde tilknyttet et erhverv.
- Bliv klogere på din by - tag med på årets byvandring. Alle kan deltage.