Veje til vikingetidens byer - foredrag på Moesgård
...

Tidspunkt: 25/09/2005 14:00
Sted: Moesgård Museum
Arrangør: Moesgård Museum

Arkæolog ph.d. Søren Sindbæk, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet. Vikingetidens fjernhandel skabte grobund for Nordeuropas første byer. Tidligt i 800-tallet var pladser som Ribe, Birka og Hedeby knudepunkter i et vidtspændende netværk af handel, men de omfattende plyndringer i midten af 800-tallet ødelagde for en tid dette netværk. Vejen fra vikingetidens handelsplads til middelalderens købstad måtte gå en omvej. Den kom blandt andet til at gå over Århus.
Varighed: Til kl. 15:00.