Kimning fra kirken
...

Tidspunkt: 25/12/2005 9:30
Sted: Mårslet Kirke
Arrangør: Mårslet Kirke

Der kimes med kirkeklokken 1/2 time før Julegudstjenesten.
Hvad er kimning egentlig?
Kimning med kirkeklokkerne har siden reformationen været brugt for at markere højtid og fest. Ifølge kirkeritualet af 1685 kimes der i forbindelse med gudstjenesterne ved de store højtider.
Traditionel ringning med klokkerne foregår ved, at selve klokken bevæger sig, mens knebelen hamrer imod. Ved kimning slås der normalt i hurtigt tempo på siden af klokken, der står stille, med en lille hammer eller to. Nogle gange benyttes selve knebelen som hammer.