Repræsentantskabsmøde FU
Åbent møde i Fællesrådet

Tidspunkt: 28/02/2006 19:30
Sted: Borgerhuset
Arrangør: Fællesrådet

Forretningsudvalget afholder det årlige, ordinære repræsentantskabsmøde i henhold
til vedtægterne.

Der er efterhånden tradition for, at mødet er åbent, dvs. at der er adgang for alle, der interesserer sig for aktiviteterne i lokalområdet og dermed for fællesrådets arbejde.

Vi vil gerne opfordre foreninger og borgere til at overveje, om ikke arbejdet i fællesrådet var noget for jer. Som det kan ses af Fællesrådets nytårshilsen her på webben (Nyt fra Byen 31.-12.-2005) er der masser af opgaver at tage fat på, og det ser bestemt ikke ud til at blive kedeligt i det kommende år!

Forslag til kandidater og til debat kan sendes til formanden: Keld Schmidt-Møller, Ovesdal 38, tlf. 86293410, mail: ksm@agurk.dk.

Forslag, der skal behandles på mødet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar.

Se evt. referater, handlingsplan, vedtægter mm. på maarslet.net

link email