Valgmøde
vedr. ny skolebestyrelse

Tidspunkt: 2/02/2006 19:30
Sted: Skolens kantine
Arrangør: Skolens bestyrelse

Der skal vælges ny skolebestyrelse. På valgmødet 2. februar skitserer den afgående skolebestyrelse nogle af den næste periodes udfordringer både lokalt og mere overordnet skolepolitisk. Dernæst vil en valgtilforordnet - Margrethe Bogner - lægge op til valget, og mødet slutter med et egentligt valgmøde, hvor man kan danne lister mv.

For første gang gennemføres selve valget som elektronisk valg.
Der er valg 9. marts.
Flere medlemmer af den afgående skolebestyrelse har besluttet ikke at genopstille.

link