Spiritualitet
og meditativ fordybelse

Tidspunkt: 28/03/2006 19:00
Sted: Sognehuset og Kirken
Arrangør: Mårslet kirke

Spiritualitet og meditativ fordybelse i den kristne tro:
De 7 "Jeg er" ord fra Johannesevangeliet danner udgangspunkt og tema for 7 aftener i Mårslet Sognehus og Mårslet Kirke med tidligere sognepræst Jette Dahl, Haderslev.

(Tilmeldingsfristen er overskredet og alle pladser er optaget)

Johannesevangeliets 7 "Jeg er" ord:

Jeg er Livets Brød (Joh. kap. 6,35-48)
Jeg er Verdens Lys (Joh. kap. 8,12 og kap. 9,5)
Jeg er Døren (Joh. kap. 10,9)
Jeg er Den gode Hyrde (Joh. kap. 10,11)
Jeg er Opstandelsen og Livet (Joh. kap. 11,25)
Jeg er Vejen, Sandheden og Livet (Joh. kap. 14,6)
Jeg er Det sande Vintræ (Joh. kap. 15,1)

Ovenstående 7 Jesus-ord er velegnede til indsigt og fordybelse i kristen spiritualitet, meditativ bibellæsning og åndelig vejledning til hverdagsbrug.

Hvordan bliver Kristus'
livets brød, verdens lys, døren, den gode hyrde, opstandelsen og livet, vejen, sandheden og livet og det sande vintræ
for os i dag?

Hvad kan vi gøre for at åbne hjertets døre for den treenige Gud?

Hvorledes kan vi genopdage den rigdom og den glæde og hjælp, som et liv i Guds nærhed kan give?

Gennem åbenhed, lydhørhed, samtale, kristen meditation og stilhed slår vi følgeskab med hinanden.

Jette Dahl har opsagt sin stilling som sognepræst for som åndelig vejleder at hellige sig sin egen og andres længsel efter Guds nærhed. Hun siger:
- Der er i dag en voksende religiøs længsel efter Gud og den glæde og fred, som troen åbner for.

Jette Dahl leder de 7 aftener i sognehuset og kirken:

1. tirsdag, den 21. februar
2. tirsdag, den 28. februar
3. tirsdag, den 7. marts
4. tirsdag, den 14. marts
5. tirsdag, den 21. marts
6. tirsdag, den 28. marts
7. tirsdag, den 4. april

Alle dage kl. 19:00 - 21:00

Aftenens program vil forme sig således:

Første del foregår i Mårslet Sognehus:
Indledning ved Jette Dahl.

Drøftelse i mindre grupper ud fra givne relevante spørgsmål.

Opsamling og reflektion ved Jette Dahl.

Anden del foregår i Mårslet Kirke:
Sang, bøn og tekstlæsning.

Indføring i meditation/fordybelse over Jesus-ordet.

Stilhed til bøn og eftertanke for den enkelte.

Fadervor og velsignelsen.

Sang.

Der tilbydes hver gang et bibelcitat at meditere over til næste gang.