Bondesønnen og baronessen
Sogneaften

Tidspunkt: 22/03/2006 19:30
Sted: Sognehuset
Arrangør: Mårslet Menighedsråd og Litteraturkredsen 8320

Digtning og etik hos Martin A. Hansen og Karen Blixen.
Foredragsaften ved cand.theol. ph.d. David Bugge, Aarhus Universitet.
Hvordan forholder den kristne tanke om næstekærlighed sig til det at digte? Kan man være både forfatter og medmenneske?
Eller finder digtningen sted på bekostning af medmennesket? Og virker kristendommens krav om næstekærlighed forstyrrende for forfatteren?
Foredragsholderen præsenterer to danske forfatterpersonligheder, der begge har tumlet med disse spørgsmål, men som giver vidt forskellige svar herpå.
Martin A. Hansen oplevede ikke blot, at han med sin digtning forsømte familielivet og ofte også samfundet. Han følte sig tilmed som en parasit, der udsugede sine intetanende medmennesker for stof til sin kunst. Eller endnu værre: Som en teaterinstruktør, der eksperimenterer med sine medmennesker for derpå at kunne iagttage deres reaktioner.
Karen Blixen så også forholdet mellem digtning og etik som konfliktfyldt. For hende var problemet dog ikke digtningen, men den kristne etik, der ikke havde sans for fantasi og skønhed og derfor forhindrede en lidenskabelig hengivelse til kunsten og livet.

Foredraget vil blive holdt i en let tilgængelig form.
Entré kr. 50,- ved indgangen. Der serveres kaffe og kage.