Åben Himmel -
Orienterende møde

Tidspunkt: 5/04/2006 17:00
Sted: Sognehuset
Arrangør: Åben Himmel

Igen i år ønsker "Aben Himmel - Foreningen til Kirkespillets Fornyelse" at bidrage med et liturgisk drama ved friluftsgudstjenesten ved Mårslets Byfest 2006.
Derfor søger vi frimodige aktører til at bruge krop og fantasi i skabelsen af et lille liturgisk drama, der skal opføres ved gudstjenesten.
Temaet for årets gudstjeneste er "VÆKST". Dramalærer bliver Jakob Sheppard Hermansen, som også ledte den skabende proces sidste år.
På det orienterende møde præciseres rammerne for dramaet og hvor der laves en mødeplan. Der kræves ingen forhåndskvalifikationer. Send en mail eller ring til Hanne Davidsen: davidmaa@post.tele.dk eller tlf.: 8629 0234.

email