Lokalhistorisk Forening
Generalforsamling

Tidspunkt: 23/03/2006 19:30
Sted: Sognehuset
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening afholder generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse m.m.
Else Svendsen, Ingerlise Wendland
og John Klercke er på valg til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen fortæller tidligere sognerådsformand Erik Frost om arbejdet i sognerådet før 1970, da Mårslet sogn var en selvstændig landkommune.
I pausen kan der købes kaffe / te med brød for 15 kr.

Der vil være salg af Lokalhistorisk Forenings 27 lokalhistoriske hefter.