Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde

Tidspunkt: 29/03/2006 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

På det ordinære repræsentantskabsmøde var der vedtægtsændring angående på dagsordenen. Vedtagelse krævede dog flere stemmer for, end der var fremmødte. FU afholder ekstraordinært møde til for at ændringerne vedtaget.

Motiveret forslag til ændring af vedtægter:

Forretningsudvalget foreslår, at det gøres muligt at optage enkeltmedlemmer i MÅRSLET FÆLLESRÅD.

Forslaget begrundes med, at FU gerne vil give mulighed for at kredsen omkring Fællesrådet får en nærmere tilknytning til Fællesrådet.
Dette vil indebære følgende fordele:
1. Enkeltmedlemmer af Fællesrådet vil modtage det skriftlige materiale som udsendes i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabsmøde, referat fra repræsentantskabsmøde og lignende.
2. Enkeltmedlemmer har med deres medlemskab udvist en interesse for Fællesrådets arbejde. Denne interesse vil der evt. kunne drages nytte af i forbindelse med ad hoc grupper mv.
3. Enkeltmedlemmer vil med et beskedent kontingent kunne bidrage til Fællesrådets økonomi.

link email