Inuttut Oqaatsikka
Film på Moesgård

Tidspunkt: 12/04/2006 13:00
Sted: Moesgård Museum
Arrangør: Moesgård Museum

Inuttut Oqaatsikka - mit sprog som menneske.
Instr.: Karin Parbst. 1997. 34 min.