Møde i Fællesråd FU
incl. åbne møder

Tidspunkt: 31/05/2006 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Dagsorden til FU-mødet onsdag den 31. maj 2006

Åbent mødet, kl. 19,00

Tema A: Æstetik og miljøforskønnelser i byen.
Besøg af: Fællesrådets Miljøgruppe.

Tema B: "Mårslet og Kulturen"
Kort indledning v/Bjarke: Lokal forankring af kulturen og kulturlivet, kulturelle arrangementer,
Kultur i forbindelse med Multihal 2, "ud af byen"-opleverlser, kombi- bibliotek m.m.

Ordinært møde, ca. kl. 20,00

1) Godkendelse af referat fra den 27. april 2006.

2) Godkendelse af dagsorden.

3) Økonomi.

4) Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene. (for at spare tid, udsender hvert enkelt udvalg inden mødet en kort mail med informationer).

5) Fællesrådets synlighed/deltagelse ved Byfesten i Bomgårdshaven (opfølgning fra sidste møde)

6) Udkast til lokalplan 762 nymarken. Drøftelse af indkomne indsigelser, samt fastlæggelse af det videre forløb.

7) Handlingsplanen 2006/07. Keld anmodes om at vurdere på hvilke områder vi bør have fokus på lige nu. Med baggrund i Kelds vurdering tages der en kort drøftelse, og igangsættes evt. tiltag.

8) Temaer til de kommende FU-møder (den åbne del)
Junimødet: Afdækning af behov for et seniorudvalg. Hvem er tovholder?
Augustmødet: Overvej hvad temaet skal være.

9) Åben for tilføjelser.

10) Evt.

link email