Møde i Fællesråd FU
incl. åbent møde

Tidspunkt: 21/06/2006 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Dagsorden:

Åbent mødet, kl. 19,00
Til dette møde intet specifikt tema.

Ordinært møde, ca. kl. 19,30

1)Godkendelse af dagsorden.

2)Godkendelse af referat fra den 31. maj 2006.

3)Besøg af Jens Thomsen, Tranbjerggaard.

4)Økonomi.

5)Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene.

6)Vejplan 2006. Opdatering vedr. foretrædet mandag den 19.06.06.

7)Fastsættelse af møder i perioden september 2006 februar 2007.

8)Temaer til de kommende FU-møder

9)Åben for tilføjelser.

10)Evt.

link email