Byvandring i Mårslet
Mårslet Byfest

Tidspunkt: 18/08/2006 19:00
Sted: På hjørnet af Tandervej og Gl. Bedervej
Arrangør: Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening

Byvandring i Mårslet by syd for Giber å.
I bondesamfundets tid var det sydlige Mårslet domineret af de store gårde 'Eskegården', 'Enggården' og 'Lindegården' -landsbyens få huse lå centreret omkring Eskegårdsvej og Lindegårdsvej. Først fra omkring år 1900 blev husene bygget langs Gl. Bedervej og Tandervej.
Mårslet Sogns Lokalhistorisk Forening indbyder til byvandring i Mårslets gamle bydel, og undervejs fortælles der om de gamle gårde og huse, samt om byens forvandling fra bondesamfund til det bysamfund, vi kender i dag.