Møde i Fællesråd FU
incl. åbent møde

Tidspunkt: 16/08/2006 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Åbent mødet, kl. 19,00

Tema: Seniorudvalg. Drøftelse om evt etablering af udvalget, herunder hvilke arbejdsopgaver det skal varetage.

Dagsorden til møde kl 19.30:

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat fra den 21. juni 2006.
3) Økonomi.
4) Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene.
5) Igangværende og kommende lokalplaner, herunder drøftelse om afholdelse af dialogmøde på Testrup Højskole med relevante rådmænd.
6) Fællesmøde med områdets større institutioner og organisationer. Drøftelse af motiv og indhold. Forslag til mødedato: Mandag den 02.10.06
7) Fællesrådets bod ved Byfesten lørdag den 19.08.06.
8) Flagalleen. Ny familie til opsætning/nedtagning af flagene.
9)Temaer til de kommende FU-møder. Overvej.
10) Åben for tilføjelser.
11) Evt.

link email