Møde med Magistraten
- trafik og miljø

Tidspunkt: 28/09/2006 19:00
Sted: -
Arrangør: Magistratsafdelingen for Trafik og Miljø

Magistratsafdelingen for Trafik og Miljø har indkaldt fællesrådene til (lukket) kontaktmøde med sigte på en fortsat udvikling af samarbejdet og dialogen.