Møde i Fællesråd FU
incl. åbent møde

Tidspunkt: 29/11/2006 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Dagsorden til FU-mødet, onsdag den 29. november 2006, kl. 19,00 22,00

Åbent møde, kl. 19,00

Tema: Revision af kommuneplanen
Besøg af Birgit Donslund, Århus Kommune, Teknik & Miljø.

Ordinært møde, ca. kl. 20,00

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra den 25. oktober 2006.

3) Økonomi
- Fællesrådet.
- Bladet.
- Behandling af indkomne ansøgninger vedr. aktivitetspulje og overskydende beløb fra "Væreby/leveby-projektet"

4) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.

5) Drøftelse om igangsætning af processen vedr. revision af kommuneplanen, med udgangspunkt i temamødet.

6) Gennemgang af handlingsplan. Keld kommer med input til dette punkt, evt. ved før mødet at udsende et notat.

7) Drøftelse af hvad der skal være fællesrådets fokusområder i 2007, som færdiggøres på vores førstkommende møde den 24. januar 2007

8) Åben for tilføjelser.

9) Orientering fra Web og blad

10) Evt.

link email