Møde i Fællesråd FU
incl. åbent møde

Tidspunkt: 24/01/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Åbent møde, kl. 19,00
Tema:
Mårslets "Grønne åndehuller".
Oplæg ved Tina Vestergaard, efterfølgende debat og beslutning om det videre forløb.

Efterfølgende ordinært møde:
1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra den 29. november 2006.

3) Økonomi
- Fællesrådet. (da Keld har meldt afbud, gennemgår vi kun kort det udsendte materiale)
- Bladet.

4) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder (under dette punkt vil der være særlig fokus på området "Trafik", da der har været en del i spil siden sidste møde: Omtale på webben, Foretræde vedr Beder/Bering, fremskyndelse af sti- projekter, indkaldelse af "den lille trafikgruppe" vedr. kollektivt trafik m.v. Desuden vil vi under dette punkt evaluere "Nytårskuren" og drøfte etablering af 38 plejeboliger

5) Revision af kommuneplanen. Information fra dialogmødet med Kommunen den 10.01.07 og drøftelse af det videre forløb.

6) Repræsentantskabsmødet den tirsdag den 27. februar 2007. Aftale om den praktiske gennemførelse, mødeindkaldelse til foreningerne, input til beretning, kandidater, leje af borgerhuset, forplejning m.v.

7) Drøftelse af hvad der skal være fællesrådets fokusområder i 2007, som opfølgning på vores drøftelse på seneste møde.

8) Åben for tilføjelser.

9) Orientering til Web og blad

10) Evt.

link email