FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 7/02/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Dagsorden:

Åbent møde, kl. 19,00 uden tema

Efterfølgende ordinært møde

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden. (Herunder aftale om der tager referat, da KS har meldt afbud)
2) Godkendelse af referat fra den 24. januar 2007.
3) Økonomi
- Fællesrådet. Godkendelse af regnskab for 2006.
- Bladet. Godkendelse af regnskab for 2006.
- Flagalleen.
4) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder. Husk at udsende information via en kort mail.
5) Repræsentantskabsmødet den tirsdag den 27. februar 2007.
- Gennemgang af udkast til beretning. (udsendes tirsdag aften)
- Gennemgang, evt. ændringer/tilføjelser og godkendelse af handlingsplan.
- Kandidater, herunder suppleanter og revisorer.
- Forslag til dirigent og referent.
Det praktiske forløb:
- Indkaldelse, jf. §8, stk. 3. Skal være foreningerne i hænde senest den 13.02.07 (KSM/ID)
- Leje af borgerhus (er reserveret), nøgle m.v.
- Forplejning, bordopstilling, m.v.
6) Revision af kommuneplanen. Dialogmøde planlagt til torsdag den 22. februar 2007 (sted og klokkeslæt meddeles senere) med deltagelse af fællesrådene fra Solbjerg, Beder/Malling, Tranbjerg, Mårslet og Viby. Drøftelse af forberedelse og deltagelse herunder vore arbejdsgruppers deltagelse.
7) Åben for tilføjelser.
8) Orientering til Web og blad
9) Evt.

email