Brugsen afholder
Generalforsamling

Tidspunkt: 26/04/2007 19:30
Sted: Mårslet Skole, kantinen
Arrangør: Mårslet og Omegns Brugsforening

Dagsorden i h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der et spændende causeri ved fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen, kendt fra bl.a. tv.
I lighed med tidligere år, bydes der afslutningsvis på et let traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 11. april 2007.
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra lørdag den 14. april 2007.