FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 11/04/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Der er forhåndsafbud fra Emma Søe, Kurt Søe og Birte Halvorsen.

Dagsorden:

Åbent møde, kl. 19,00


Tema:

Hvilken "størrelse" er Fællesrådet og hvilket demokratisk fundament skal det bygges på?

Hvornår er noget en sag for Fællesrådet og hvornår skal vi undlade at deltage i diskussionen?

Debatoplæg af Ivan Dybvad vedlægges - følg link.


Efterfølgende ordinært møde:

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden. (Herunder aftale om referent, da Kurt har meldt afbud)

2) Godkendelse af referat fra den 07. februar 2007.

3) Økonomi
- Fællesrådet.
- Bladet.

4) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder. Husk at udsende information via en kort mail.

5) Kort evaluering af repræsentantskabsmødet den 20. marts 2007.

6) Revision af kommuneplanen. Information om processen og det videre forløb. Referat fra møde den 22.02 med deltagelse af fællesrådene i den sydlige bydel og dialogmødet den 29.03. Drøftelse med udgangspunkt i det fremlagte materiale.

7) Fornyet principiel drøftelse af FUís holdning til, hvornår en sag er noget for Fællesrådet. Alt efter beslutningen kan byggesagen vedr. Tandervej 6a, komme til drøftelse. Vil i så tilfælde blive behandlet under pkt. 9.

8) Planlægning af årets FU-møder.

9) Åbent for tilføjelser.

10) Evt.


/Ivan

link email