FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 31/05/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Dagsorden:

Åbent møde kl. 19:00 uden tema.

Efterfølgende ordinært møde:
1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat fra den 02. maj 2007.
3) Økonomi
4) Trafik.
- Opfølgning på Århus Kommunes Trafiknotat om Mårslet.
- Generel drøftelse om det videre arbejde med Mårslets infrastruktur og trafikale udfordringer.
5) Status om "Projekt Fritidssport" samt det videre forløb.
6) Orientering om maarslet.net efter at web-master er stoppet.
7) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.
- Stiforbindelser fra de sydlige udstykninger til "Mårslet Park".
- Multihalgruppen
8) Orientering fra Århus Kommune om ansøgning om tilladelse til udstykning, Højballevej 11.
9) Revision af Kommuneplanen. Drøftelse om den lokale borgerinddragelse i andet halvår 2007, herunder afholdelse af borgermøde m.v.
10) Åbent for tilføjelser.
11) Planlægning af tidspunkter for FU-møder.
12) Nyt til blad og web.
13) Evt.

link