FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 20/08/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Åbent møde, kl. 19,00
Tema: Intet specifikt tema

Efterfølgende ordinært møde

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra den 21. juni 2007.

3) Økonomi
- Fællesrådet.
- Bladet.

4) Forretningsudvalgets organisation frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 02/2008.

5) Trafik

6) Planlægning af mødet den 17. september 2007 om revision af kommuneplanen.

7) Henvendelse fra "Mårslet Gamle Bydels Beboerforening"

8) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.

9) Fastsættelse af datoer for møderække frem til ordinært repræsentantskabsmøde.

10) Etablering af velkomstudvalg.

11) Åbent for tilføjelser.

12) Nyt til blad og web.

13) Evt.

link