FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 25/09/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Åbent møde, kl. 19,00
Tema: Intet specifikt tema

Efterfølgende ordinært møde med flg. dagsorden:

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat fra den 20. august 2007.
3) Økonomi
- Fællesrådet.
- Bladet.
4) Etablering af velkomstudvalg oplæg fra Hans Ishøy, som tidl. er udsendt (pkt. 10 fra mødet den 20.08.2007, som blev udsat).
5) Udkast til Planstrategi 2008/revision af kommuneplanen. Opfølgning på borgermødet den 17.09.07 og opstartsmødet den 24.09.2007. Information og drøftelse af det videre arbejde.
6) Trafik. Orientering om møde i den store trafikgruppe, samt planlægning af møde med Trafik & Veje den 25.10.2007. 7) Lokalplan 794. 14 boligparceller øst for Nymarksvej. Planlægning af det videre arbejde.
8) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.
Herunder:
Orientering om Fritidssport.
Anmodning om bevarende lokalplan for Langballe.
Diverse henvendelser
9) Åbent for tilføjelser.
10) Nyt til blad og web.
11) Evt.

link email