FU-møde
uden åbent formøde

Tidspunkt: 31/10/2007 20:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Ordinært møde.

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.

2) Godkendelse af referat fra den 25. september 2007.

3)Økonomi
- Fællesrådet.
- Bladet.

4) Etablering af velkomstudvalg oplæg fra Hans Ishøy.

5) Udkast til Planstrategi 2008/revision af kommuneplanen. Opfølgning på forløbet.

6) Trafik. Orientering om mødet der har været afholdt med Trafik og Veje den 25.10.2007..

7) Orienteringsskrivelse fra Århus Kommune vedr. ejendommen Hørretvej 18, Mårslet.

8) Siden sidst, meddelelser og opfølgning på uafsluttede punkter fra tidligere møder.

9) Åbent for tilføjelser.

10) Nyt til blad og web.

11) Evt.

link