Infomøde på skolen
om lov 594 ('busbørnene')

Tidspunkt: 28/11/2007 19:00
Sted: Mårslet Skole, kantinen
Arrangør: Mårslet Skole

Flere forældre har udtrykt ønske om mere information om Lov 594, der omhandler de børn, der efter en sprogscreening bliver henvist fra Vestbyen til Mårslet Skole.
For at imødegå dette behov har vi henvendt os og fået tilsagn fra Børn og Unge om at hjælpe med at give de fornødne oplysninger og fortælle lidt om de erfaringer, der er gjort med L594 indtil nu.
Der vil blandt andet blive mulighed for at spørge ind til kulturforskelle.
Det er konsulent Jesper Holme fra B og U, der vil stå for aftenens forløb. Jesper Holme kommer med 14 års erfaring fra praksis på Nordgårdsskolen.
Af hensyn til lokaleforhold vil vi gerne have en tilbagemelding på ønsket om deltagelse, og derfor bliver der sendt en indbydelse ud til forældre med elever på skolen.