FU-møde
med åbent formøde

Tidspunkt: 3/12/2007 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Åbent møde, kl. 19,00.

Ordinært møde, efterfølgende.

1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat fra den 31. oktober 2007
3) Økonomi
- Fællesrådet
- Kommunalt tilskud 2008
- Bladet, herunder drøftelse af distribution efter stor portoforhøjelse.
4) Siden sidst/meddelelser, herunder kort information fra udvalgene
5) Trafik
6) "Nytårskur"
7) Opfølgning på handlingsplanen.
8) Åben for tilføjelser.
9) Evt.

link email