Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 2/01/2008 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

Ordinært møde.
Dagsorden:
1) Gennemgang og godkendelse af dagsorden.
2) Godkendelse af referat fra den 03.12.2007
3) Økonomi
- Fællesrådet udkast til regnskab 2007 og budget 2008 *)
- Bladet udkast til regnskab 2007 og budget 2008. *)
4) Optagelse af foreningen "8320.dk" som medlem.
5) Godkendelse af handlingsplan 2008.
6) "Nytårskur"
7) Repræsentantskabsmødet - tirsdag den 26.02.2007.
Herunder drøftelse af valg til forretningsudvalget.
8) Siden sidst/meddelelser herunder kort information fra udvalgene.
9) Åben for tilføjelser.
10) Evt.

link email