Fællesråd
Ordinært FU møde

Tidspunkt: 5/03/2008 19:00
Sted:
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Ordinært FU møde.

Dagsorden:
1)Godkendelse af dagsorden
2)Godkendelse af referat (FU-mødet den 27. feb. før repræsentantskabsmødet)
3)Siden sidst også fra udvalgene
4)Forretningsudvalgets arbejdsmetode
5)Fordeling af arbejdsopgaver
6)Økonomi
7)Åben for tilføjelser
8)Evt.

email