Mårslets gule sider
Frist udløber den 1/6

Tidspunkt: 1/6/2008
Sted: -
Arrangør: Fællesrådet

Fællesrådet arbejder på hvert år at udgive en folder, hvori alle byens foreninger, servicefunktioner og liberale erhverv kort nævnes/præsenteres.
Pjecen er især tænkt som en service til nye indbyggere i postnummer 8320, men vi har vel alle et behov for at holde os orienterede.
Rent praktisk vil pjecen være at finde som midtersider i et af årets Mårslet-Blade (sandsynligvis et sommernummer)
- klar til at blive revet ud og sat op på opslagstavlen. Derudover vil den være at finde på internettet.
Da pjecen kun udsendes én gang om året, er det vigtigt, at vi får alle med.
Vi opfordrer derfor folk med liberalt erhverv samt foreninger, der ikke er medlemmer af Mårslet Fællesråd, til at give sig til kende.
Deadline er 1. juni - og henvendelse kan ske til:
Emma Søe Mårslet Fællesråd
Bedervej 36
e-mail: emma.soe@mail.dk

email