Generalforsamling
i SuperBrugsen

Tidspunkt: 3/04/2008 19:30
Sted: Kantinen, Mårslet Skole
Arrangør: SuperBrugsens bestyrelse

Mårslet og Omegns Brugsforening


Til medlemmerne.

Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 3. april 2008 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole.
Dagsorden i h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der underholding ved revy- og kabaretgruppen "De gode gamle dage" , der synger og spiller ca. 1 times tid. Herefter bydes der -i lighed med tidligere år- afslutningsvis på et let traktement.
Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 20. marts 2008.
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra mandag den 24. marts 2008.
Mårslet den 19. februar 2008.
Bestyrelsen.