Fællesråd
Ordinært FU møde

Tidspunkt: 23/04/2008 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Ordinært FU møde.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Forespørgsel fra kommunen om dagligvarebutik uden for centerområderne
7. Mårslet som 30/40 km/t zone
8. Beder-Beringvejen møde mellem Fællesråd Syd og kommunen den 24. april
9. Møde med kommunen den 30. april om ny daginstitution i Mårslet
10. Økonomi
11. Åben for tilføjelser
12. Evt.

email