Fællesråd
Ordinært FU møde

Tidspunkt: 21/05/2008 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Ordinært FU møde.

FU-møde den 21. maj 2008 kl. 19.00

Dagsorden:

1)Åbent formøde
2)Godkendelse af dagsorden
3)Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts
4)Siden sidst
5)Nyt fra udvalgene
6)Økonomi
7)Evaluering af agility stævne på Vilhelmsborg
8)Halvårsmøde med teknik og Miljø den 23. september
9)Debat om FUís rolle
10)Info om FUís dokumentarkiv
11)Nyt til blad og web
12)Åben for tilføjelser
13)Evt.

email