Ændrede køreplaner I
Sporarbejder på Odderbanen

Tidspunkt: 13/7/2008
Sted: Se datoerne nedenfor!
Arrangør: Odderbanen

I perioden fra 30. juni til 31. august 2008 skal sporet mellem Tranbjerg og Odder fornyes. Der sker i 3 tempi.

Mellem 30. juni og 13. juli kører toget Århus-Gunnar Clausensvej og der er bus mellem Gunnar Clausensvej-Odder.

På grund af buskørslen vil den normale rejsetid mellem Århus og Odder blive forlænget med ca. 20 min.

- Link til ændret køreplan Odder - Århus på hverdage:
link

- Link til ændret køreplan Århus - Odder på hverdage: link

- Link til ændet køreplan på lørdage:
link

- Link til ændet køreplan på søndage:
link

link