Fællesråd
Ordinært FU møde

Tidspunkt: 24/09/2008 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Ordinært FU møde.

Dagsorden

1. Åbent formøde tema: trafik
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat / accept af intet referat fra mødet den 13. august
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Forslag til lokalplan nr. 842
7. Økonomi
8. Halvårsmøde med teknik og Miljø den 23. september
9. Nyt til blad og web
10. Åben for tilføjelser
11. Evt.

email