Generalforsamling i
Kildevangs Venneforening

Tidspunkt: 22/10/2008 19:30
Sted: Cafeen Kildevang
Arrangør: Kildevangs Venneforening

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at gå af.
6. Evt.
Samme aften holder vi pakkefest, medbring en gave til en værdi af 25,00 kr.
Foreningen giver kaffe og kage. Øl og vand kan købes.