Fællesråd
Ordinært FU møde

Tidspunkt: 22/10/2008 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Mårslet Fællesråd

Ordinært FU møde.

Dagsorden:
1. Åbent formøde tema: intet specifikt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Gennemgang af FUs arbejdsplan (Keld)
8. Nyt til blad og web
9. Åben for tilføjelser
10. Evt.

email