Fællesrådets FU
Ordinært møde

Tidspunkt: 28/01/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Fællesrådet

FU-møde den 28. januar 2009 kl. 19.00

Dagsorden

1) Åbent formøde
2) Godkendelse af dagsorden
3) Godkendelse af referat fra mødet den 26. november
4) Siden sidst
5) Nyt fra udvalgene
6) Repræsentantskabsmødet 24.-2.-2009
7) Spejderhus på trekanten ved Brugsen?
8) Folkepark på trekanten i Mårslet Nord?
9) Økonomi
10) Åben for tilføjelser
11) Evt.