Grundejerforen. Ovesdal
Generalforsamling

Tidspunkt: 25/02/2009 19:00
Sted: HalHuset
Arrangør: Grundejerforeningen Ovesdal

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal, iht. vedtægterne.
Skriftlig indkaldelse og forslag til vedtægtsændring er udsendt til medlemmerne.