Generalforsamling
Nymarks Allé 124-242B

Tidspunkt: 23/03/2009 19:00
Sted: Lokalcenter Kildevang
Arrangør: Grundejerf. Nymarks Allé 124-242B

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen Nymarks Allé 124-242B
Mandag den 23. marts på Lokalcenter Kildevang, Langballevej.
På dagsordenen: 1: Valg af dirigent, 2: formandens beretning, 3: forslag fra bestyrelsen om vejdæmp/chikane på Nymarks Allé (egenbetaling) samt gadelamper (egenbetaling), 4: kassererens beretning, budget, kontingentvedtagelse, 5: støjmåling, 6: festudvalg status, 7: legeplads status, 8: valg til bestyrelsen, 9: evt.
Tilmelding på jorgen@danmark.nu eller via en seddel til Nymarks Allé 134.

email