Generalforsamling
i Brugsen

Tidspunkt: 15/04/2009 19:30
Sted: Mårslet Skoles kantine
Arrangør: Brugsens bestyrelse

Mårslet og Omegns Brugsforening
Til medlemmerne.

Det meddeles hermed, at foreningen afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 15. april 2009 kl. 19.30 i kantinen på Mårslet Skole

Dagsorden iht. vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil den tidligere formand for OK, Jørgen Muusmann, fortælle om et liv som andelsmand i forandringernes tid.

Herefter bydes der - i lighed med tidligere år - afslutningsvis på et let traktement.

Adgangskort udleveres mod forevisning af medlemskort i SuperBrugsen, kasse 1.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest onsdag den 1. april 2009.
Årsrapport med endelig dagsorden bilagt evt. forslag kan afhentes fra fredag den 3. april 2009.


Bestyrelsen